Branch & Office Address Tel. Fax
Headquarter 18F.-1, NO.17, XUCHANG ST., ZHONGZHENG DIST., TAIPEI CITY 100, TAIWAN, R.O.C. (02) 2370-0789 (02) 2370-6588
Taipei Liaison Office 18F.-1, NO.17, XUCHANG ST., ZHONGZHENG DIST., TAIPEI CITY 100, TAIWAN, R.O.C. (02) 2370-0789 (02) 2375-5527
Nangang Service Center 7th Floor, No. 19-2, Sanchong Road, Nangang District, Taipei City (02)2782-6758 (02)2782-7098
Ban-qiao Branch Office 6th Floor, No. 268, Section 1, Wenhua Road, Banqiao District, New Taipei City (02) 8258-1311 (02) 8258-1231
Yilan Service Center No. 81, Section 1, Zhongzheng Road, Wujie Township, Yilan County (03) 9569-511 (03) 9563-545
Hualien Service Center 3rd Floor, No.167, Guolian 1st Road, Hualien City (03) 8320-210 (03) 8362-570
Tao-yuan Branch Office 4th Floor, No.372 Yanping Road, Zhongli District, Taoyuan City (03) 426-0696 (03) 426-0695
Hsin-Chu Branch Office 1st Floor, 11th Floor, No. 130 Siwei Road, North District, Hsinchu City (03) 525-3363 (03) 525-3787
Branch & Office Address Tel. Fax
Tai-Chung Branch Office 1st Floor, No. 88, Section 1, Huizhong Road, Xitun District, Taichung (04) 2258-5155 (04) 2258-5308
Taichung Branch Second office 3rd Floor, No. 72, Wuquan Road, West District, Taichung City (04) 2206-8088 (04) 2206-9668
Chang-hua Branch Office 7th Floor, No. 351, Section 2, Zhongshan Road, Changhua City (04) 726-1568 (04) 726-1300
Yunlin Service Center No. 423, Section 2, Yunlin Road, Douliu City, Yunlin (05) 532-1499 (05) 535-0499
Chia-Yi Branch Office 5th Floor, No. 3, De'an Road, West District, Chiayi City (05) 231-8919 (05) 231-9617
Branch & Office Address Tel. Fax
Tai-Nan Branch Office 1st Floor, 11th Floor, No.457, Chenggong Road, West Central District, Tainan (06) 211-1991 (06) 211-1992
Kao-Hsiung Branch Office Area C.D, 9th Floor, No. 1, Liuhe 2nd Road, Xinxing District, Kaohsiung City (07) 286-8001 (07) 286-6136
Pingtung Service Center 4th Floor, No.289, Boai Road,Pingtung City (08) 766-7568 (08) 734-2171
Taitung Liaison Office 3rd Floor, No. 398, Section 1, Zhongxing Road, Taitung City (089) 233-758 (089) 235-406
Kao-Hsiung Service Center 10th Floor-2, No. 77, Liwen Road, Zuoying District, Kaohsiung (07) 557-3189 (07) 557-3767